Edit Content

Ασφαλές, αποκεντρωμένο, Blockchain-based επαλήθευση εγγράφων

Το Edublock έχει σχεδιαστεί για να παρέχει έναν εύκολο, αποκεντρωμένο και ασφαλή τρόπο αποθήκευσης και διανομής επίσημων εγγράφων για ακαδημαϊκά ιδρύματα. Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα μπορούν να αποθηκεύουν δωρεάν τις μετεγγραφές, τις πιστοποιήσεις και τα διπλώματά τους σε ένα κατανεμημένο, ανοιχτό κατάστημα δεδομένων blockchain.

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για ποιον είναι το EduBlock;

Στόχοι του προγράμματος EduBlock

Το έργο Edublock είναι μια καμπάνια βασισμένη στην αλυσίδα μπλοκ που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ενός από τα πιο πιεστικά ζητήματα στην αγορά εργασίας: τον πολλαπλασιασμό των πλαστών πιστοποιητικών, διπλωμάτων και μεταγραφών.

Επί του παρόντος, με την πρόοδο της τεχνολογίας επεξεργασίας εγγράφων και εικόνων, έχει καταστεί εύκολο για τους φοιτητές και τους αιτούντες εργασία να αλλοιώνουν και να πλαστογραφούν επίσημα έγγραφα και μεταγραφές.

Το πρόβλημα αυτό καθίσταται ακόμη πιο δύσκολο να επιλυθεί λόγω του αυξανόμενου αριθμού παρόχων πιστοποίησης, της εμφάνισης πλατφορμών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και της ανάγκης των ανθρώπων να αποκτούν συνεχώς νέες δεξιότητες και γνώσεις μέσω προγραμμάτων δια βίου μάθησης.

Ως αποτέλεσμα, κάθε εταιρεία, εργοδότης ή ακαδημαϊκό ίδρυμα που χρειάζεται να επαληθεύσει τη γνησιότητα οποιουδήποτε αντιγράφου ή διπλώματος, πρέπει να επικοινωνήσει με πολλαπλές αρχές και να ζητήσει διαδικασία επαλήθευσης εγγράφων σε κάθε περίπτωση.

Το Edublock είναι μια πλατφόρμα που επιλύει αυτά τα ζητήματα, παρέχοντας μια ασφαλή, αποκεντρωμένη, βασισμένη στην αλυσίδα μπλοκ λύση επαλήθευσης εγγράφων.

Γιατί το blockchain είναι η λύση;

Επιτρέπει την κρυπτογραφημένη αποθήκευση δεδομένων σε πολλαπλές αποθήκες δεδομένων.

Υποστηρίζει την ανάπτυξη εφαρμογών που μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν με παρόχους 3ου μέρους

Διασφαλίζει την επικύρωση των εγγράφων, μη επιτρέποντας την παραποίηση των αποθηκευμένων δεδομένων.

Παρέχει τη λειτουργικότητα της ψηφιακής σήμανσης στον χρήστη ή στον οργανισμό που αποθηκεύει τις πληροφορίες

Χρονοδιάγραμμα έργου

Ως παραδοτέο του έργου, θα δημιουργήσουμε μια εφαρμογή που θα εξυπηρετεί όλους τους ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται στην επαλήθευση των ακαδημαϊκών πιστοποιητικών.

Η εφαρμογή θα είναι προσβάσιμη χωρίς κόστος σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και θα τους επιτρέπει να ανεβάζουν και να αποθηκεύουν τα επίσημα έγγραφά τους σε έναν αποκεντρωμένο και ασφαλή χώρο αποθήκευσης δεδομένων blockchain.

Εκτός από την αποθήκευση, η εφαρμογή θα επιτρέπει επίσης την απλή κοινή χρήση εγγράφων μεταξύ των χρηστών, με ελάχιστη χρέωση κάθε φορά που ένα έγγραφο αποστέλλεται από έναν χρήστη σε έναν άλλο.

Το τέλος αυτό μπορεί να καταβάλλεται από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη, διασφαλίζοντας ότι η υπηρεσία μπορεί να παραμείνει δωρεάν για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα μακροπρόθεσμα.

June 2019
Απρίλιος 2021
Δεκέμβριος 2022

Εφαρμογή EduBlock

Η Edublock παρέχει μια εύκολη, οικονομικά αποδοτική και ασφαλή λύση για τη διανομή πλαστών μεταγραφών και πιστοποιητικών. Πρόκειται για μια λύση cloud, SaaS, η οποία παρέχεται δωρεάν σε κάθε ακαδημαϊκό οργανισμό.
Η τεχνολογία blockchain προσφέρει πολλά οφέλη. Τα προσωπικά έγγραφα, όπως οι μετεγγραφές, θα διατηρούνται ασφαλή και κρυπτογραφημένα.
Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται σε ένα κατανεμημένο σύστημα, έτσι ώστε κάθε ίδρυμα ή υπηρεσία να μπορεί να διαχειρίζεται τα δικά της δεδομένα. Ωστόσο, η τεχνολογία blockchain θα διασφαλίζει ότι τα δεδομένα, αφού αποθηκευτούν, δεν θα αλλοιώνονται. Τα άτομα θα μπορούν να ελέγχουν το πορτοφόλι των εγγράφων τους και να αποφασίζουν ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά.
Επιπλέον, η υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας θα μειώσει το κόστος που σχετίζεται με την αποθήκευση, τη διαχείριση και τη διανομή, καθώς και θα επιταχύνει τη διαδικασία επαλήθευσης των προσόντων.

Χρήστες εφαρμογών

Αποκτήστε έγκαιρη πρόσβαση στο EduBlock

Εγγραφείτε τώρα και βοηθήστε μας να αναπτύξουμε το μέλλον της ακαδημαϊκής
επαλήθευση διαπιστευτηρίων

Εταίροι του προγράμματος

Η λύση έχει αναπτυχθεί από την VERTITECH SA, κορυφαίο πάροχο συστημάτων διαχείρισης εκπαίδευσης και εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού που ειδικεύεται σε κάθετες επιχειρηματικές εφαρμογές.

Χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες της Microsoft, η Vertitech προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης ειδικά σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες για κάθε επιχείρηση.

Η εταιρεία ξεκίνησε το Classter το 2015, το οποίο είναι μια κορυφαία πλατφόρμα διαχείρισης σχολείων και μάθησης βασισμένη στο cloud.

EduBlock & Classter

Σε συνδυασμό με το Classter, το EduBlock μπορεί να αξιοποιήσει τις πληροφορίες και τους λογαριασμούς που είναι αποθηκευμένοι στο Classter για να τους καταστήσει αυτόματα διαθέσιμους στο EduBlock μέσω API.

Αυτή η ενσωμάτωση επιτρέπει στα ιδρύματα να διανέμουν αυτόματα εξατομικευμένα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις στους φοιτητές, όπως βαθμούς και πιστοποιητικά ολοκλήρωσης, απευθείας από το Classter.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση επιτρέπει την αυτόματη διανομή εξατομικευμένων διαπιστευτηρίων και πιστοποιήσεων μετά την ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών, όπως η εισαγωγή των βαθμολογιών των εξαμηνιαίων μαθημάτων.

Με την ενσωμάτωση αυτή, τα αιτήματα των φοιτητών για πιστοποιητικά και βεβαιώσεις μπορούν να ικανοποιούνται και να παραδίδονται γρήγορα και αποτελεσματικά μέσω ενός ενιαίου περιβάλλοντος, παρέχοντας μια εκσυγχρονισμένη και ασφαλή διαδικασία για τη διαχείριση και διανομή εκπαιδευτικών αρχείων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο